تبلیغات
غرولند - سد سیوند آبگیری می‌شود!
دوشنبه 16 بهمن 1385  06:02 ق.ظ    ویرایش: دوشنبه 16 بهمن 1385 06:02 ق.ظ
توسط: بهزاد
نوع مطلب: اجتماعی ،

كورش  می‌گوید:
ای آن‌كه بر خاك من می‌گذری بدان و آگاه باش كه پای بر خاك كسی نهاده‌ایی كه در تمام زندگی نگاهبان نیكی بوده و جز به اندیشه و گفتار و كردار نیك با كسی رفتار نكرده.
بدان شهریاری من موجب آزار هیچ انسان بی‌گناهی نشده.
بدان كه سرزمین پارس بسیار گسترده بوده و در تمام این گستره هیچ‌كس توان زورگویی بر ناتوانی را نداشته.
بدان كه ارتش من ، ارتش رهایی‌بخش همه‌انسان‌های ستمدیده بوده و من بدون چشمداشت به تاج و تخت و دارایی آنها همواره یار و پشتیبانشان بودم.
پس به پاس نیكویی‌های من این یك وجب خاك را بر من ببخش.
سد سیوند آبگیری می شود!

   


نظرات()   

غرولند

هوا بس ناجوانمردانه سرد است!